Arheologija preučuje človeško preteklost. Svoje ugotovitve gradi predvsem na materialnih virih, ki jih odkrije pri izkopavanju arheološkega terena. Zaradi velikega obsega podatkov je natančna fotografska dokumentacija nujna za pravilno umestitev najdb in ustrezno razumevanje okoliščin najdišča. 

Kvalitetna fotodokumentacija je nujni pogoj za pravilno razumevanje najdišča in učinkovito orodje za verodostojno interpretacijo arheoloških dejstev. Le popolna dokumentacija in dosleden analitičen pristop, lahko pripeljeta do resničnih zgodovinskih ugotovitev in zagotovita pravilno razumevanje preteklosti za vse bodoče rodove.

Dobra fotografska dokumentacije je za arheologijo neprecenljiva, saj omogoča mimo vseh interpretacij in možnih človeških napak, objektivno oceno arheoloških najdb ter natančno analizo terena.

 

Arheološka fotografija

terensko fotografiranje

Terensko fotografiranje natančno spremlja odkrivanje stratigrafskih enot in pojavljanje struktur v vseh stopnjah izkopavanja, obenem pa omogoča tudi kasnejšo analizo in oceno rezultatov na podlagi novih odkritij. Poleg metodoloških in tehničnih prednosti, ki jih prinaša klasična terenska fotografija, lahko s pomočjo sodobne fotogrametrije in računalniških 3D fotomodelov, poskrbimo za boljše razumevanje umeščenosti in natančno predstavo o pomenu obravnavanega arheološkega najdišča za zgodovinski kontekst.


Arheološka fotografija

(za ogled v 3D načinu, prenesite MeshLab program in datoteko objekta)

fotografiranje predmetov

Fotografiranje arheoloških predmetov je pomembno za izdelavo popolne dokumentacije in podrobno analizo, kot tudi za vključitev najdb v znanstvene sisteme podatkov in objavo v publikacijah. Fotografiranje predmetov prinaša nove podatke, ki pogosto omogočajo boljše razumevanje predmeta samega. Poleg klasične arheološke fotografije predmetov lahko v našem studiu izdelamo tudi natančne 3D modele predmetov skupaj z njihovo teksturo, kar je v veliko korist pri vseh nadaljnih raziskavah.


Arheološka fotografija